Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/ZSS/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/ZSS/SCOB/2018, które ukazało się w dniu 03.07.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło zakupu sprzętu medycznego składającego się z 180 opasek medycznych (zegarków medycznych) oraz zakup abonamentu (dostępu) przez okres 18 miesięcy do platformy telemedycznej (obsługującej opaski medyczne) wraz z transmisją wyników, sygnałów oraz ostrzeżeń na potrzeby Projektu „Zdrowe serce Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

Dr Warsaw Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.