Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/ZSS/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/ZSS/SCOB/2018, które ukazało się w dniu 03.07.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło zakupu sprzętu medycznego składającego się z 10 sztuk mobilnych aparatów do telerehabilitacji kardiologicznej oraz zakup abonamentu (dostępu) przez okres 18 miesięcy do platformy telemedycznej przez pacjenta i wykonawcę usługi telerehabilitacji kardiologicznej wraz z transmisją wyników na potrzeby Projektu „Zdrowe serce Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

Pro-PLUS S.A.

ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa

 
Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.