Zapytanie ofertowe 6/ZSS/SCOB/2019 – zakup abonamentu (dostępu) przez okres 7 miesięcy do platformy telemedycznej (obsługującej opaski medyczne) wraz z transmisją wyników, sygnałów oraz ostrzeżeń na potrzeby Projektu „Zdrowe serce Seniora”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 5/ZSS/SCOB/2018 – zakup sprzętu IT (laptopa wraz z oprogramowaniem oraz 3. szt. urządzeń mobilnych (tablet) na potrzeby Projektu „Zdrowe serce Seniora”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 4/ZSS/SCOB/2018 – wyłonienie 3. (trzech) KOORDYNATORÓW USŁUG MEDYCZNYCH (ratowników medycznych lub pielęgniarek/pielęgniarzy), wchodzących w skład planowanego do utworzenia CENTRUM MONITOROWANIA I POWIADAMIANIA (CMP) – projekt „Zdrowe serce Seniora”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 3/ZSS/SCOB/2018 – wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi TELEREHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ dla 180. osób (Uczestników Projektu) „Zdrowe serce Seniora”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/ZSS/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/ZSS/SCOB/2018, które ukazało się w dniu 03.07.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło zakupu sprzętu medycznego składającego się z 10 sztuk mobilnych aparatów do telerehabilitacji kardiologicznej oraz zakup abonamentu […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/ZSS/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/ZSS/SCOB/2018, które ukazało się w dniu 03.07.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło zakupu sprzętu medycznego składającego się z 180 opasek medycznych (zegarków medycznych) oraz zakup abonamentu (dostępu) […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 2/ZSS/SCOB/2018 – „Zdrowe serce Seniora” – zakup sprzętu medycznego składającego się z 10 sztuk mobilnych aparatów do telerehabilitacji kardiologicznej oraz zakup abonamentu (dostępu) przez okres 18 miesięcy do platformy telemedycznej przez pacjenta i wykonawcę usługi telerehabilitacji kardiologicznej wraz z transmisją wyników

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/ZSS/SCOB/2018 – „Zdrowe serce Seniora” – zakup sprzętu medycznego składającego się z 180 opasek medycznych (zegarków medycznych) oraz zakup abonamentu (dostępu) przez okres 18 miesięcy do platformy telemedycznej (obsługującej opaski medyczne) wraz z transmisją wyników, sygnałów oraz ostrzeżeń

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Zdrowe serce Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 […]

Czytaj dalej

„Zdrowe serce Seniora”- informacje dotyczące rozpoczęcia Projektu

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie z Gminą Krapkowice rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości […]

Czytaj dalej